ANVENDELSE

Disse almindelige forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem ISE ApS og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

AFTALENS INDGÅELSE

Aftalen mellem parterne indgås mellem kunde og konsulent. Kunden vil være informeret og indforstået med at pågældende samtale er optaget, for at undgå misforståelser omkring ordrebekræftelse, levering og fakturering. Aftalen ses derefter som endelig.

 

PRISER       

Alle priser er dagspriser og kan dermed være svingende, medmindre kunden har en fast-prisaftale hos ISE ApS. Priserne er beskrevet eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Priserne er eksklusive fragt- og leveringsomkostninger. Priserne på tidspunktet for afgivelse af bestillingen er gældende.

 

FORPLIGTELSER

ISE ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Vi forbeholder os dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug eller begrundet mistanke herom.

 

DINE OPLYSNINGER

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

  • For erhverv skal der også tilføjes firmanavn og CVR-nummer.

Når der indsamles person/virksomhedsoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

FAKTURERING OG BETALING

Når varerne er afsendt faktureres kunden den efterfølgende dag. Fakturaen har en betalingsfrist på 8 dage medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen betaling foregår rykkerproceduren efter dansk lovgivning og sagen vil til sidst blive sendt til vores inkassosamarbejdspartner Collectia A/S. Først når ISE ApS har registreret betalingen i Spar Nord på Reg. nr.: 9219 og Konto nr. 4585697937 vil kundens konto blive åbnet for nye bestillinger.

 

LEVERING

Bestillinger leveres både på adresser i Danmark og i udlandet.

Fragt og ekspeditionsgebyret er 50 kr. ekskl. Moms medmindre andet er aftalt.

Ordrer ekspederes og leveres indenfor 48 timer medmindre vi er nødsaget til at udskyde afsendelsen grundet forsinkelse, som er forskyldt fra tredjemand.

Du har muligheden for i kommentarfeltet under dine leveringsoplysninger, at angive hvor på den ønskede leveringsadresse, du ønsker at pakken stilles. Er du forhindret i at være tilstede ved levering, har du derfor muligheden for at varerne stilles. Ansvaret overgår derfor til dig, når leveringen er foretaget.

Varer kan også afhentes i afdelingen. I dette tilfælde sparer du fragt og ekspeditionsgebyret.

 

REKLAMATION OG FORTRYDELSESRET

Kunden opfordres til at foretage kontrol af de bestilte varer efter modtagelsen. Er der fejl eller mangler, bedes du rette henvendelse på tlf.: 40869398 eller e-mail: faktura@isedanmark.dk.

Er reklamationen berettiget kan du vælge imellem at få lavet en ombytning, returnere varerne og modtage en kreditnota på hele beløbet, eller at få et afslag i prisen.

Ved reklamation og fortrydelse ser vi gerne at du kontakter os kort efter modtagelsen, men da vi ønsker at yde en ekstraordinært god service, er du altid velkommen til at kontakte os, vedr. din problemstilling.

Ved bestilling af ”skaffevarer” er der ikke mulighed for returnering.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister imellem kunden og ISE ApS skal afgøres efter dansk ret ved ISE’s hjemting.

 

Forretningsbetingelser gældende pr. 01.10.2015 for ISE ApS – www.isedanmark.dk