CE-MÆRKNING

Alle personlige værnemidler fra ISE Danmark er CE-mærket,
jævnfør Arbejdstilsynets-bekendtgørelse nr. 210 af 14. marts 2018


EN-NUMRE

EN 388 MEKANISK PÅVIRKNING
EN 374-3 KEMIKALIER
EN 374-2 VÆSKE- OG LUFTGENNEMTRÆNGNING
EN 374-2 MIKROORGANISMER
EN 381-4 BESKYTTELSESHANDSKER FOR BRUGERE AFHÅNDBÅRNE KÆDESAVE
EN 407 VARME OG/ELLER ILD
EN 420 HANDSKESTØRRELSER
EN 421 IONISERENDE STRÅLING
EN 421 RADIOAKTIV FORURENING
EN 455-1 MEDICINSKE ENGANGSHANDSKER, TÆTHED
EN 455-2 MEDICINSKE ENGANGSHANDSKER, FYSISKE EGENSKABER
EN 511 KULDE
EN 659 BRANDMANDSHANDSKE
EN 1149-1 ELEKTROSTATISKE EGENSKABER: OVERFLADEMODSTANDSEVNE
EN 1149-2 ELEKTROSTATISKE EGENSKABER: GENNEMGANGSMODSTAND
EN 10819 VIBRATIONSDÆMPNING
EN 12477 SVEJSNING
EN 60903 ARBEJDE UNDER SPÆNDING -HANDSKER AF ISOLERENDE MATERIALER
– Klasse 00: Godkendt til arbejde ved max.: 500 V
– Klasse 0: Godkendt til arbejde ved max.: 1000 V
– Klasse 1: Godkendt til arbejde ved max.: 7500 V
– Klasse 2: Godkendt til arbejde ved max.: 17000 V
– Klasse 3: Godkendt til arbejde ved max.: 26500 V
– Klasse 4: Godkendt til arbejde ved max.: 36000 V